Garena Liên Quân Mobile 1.36.1.11

Garena Liên Quân Mobile 1.36.1.11

Size : 345M Mb

Version: 1.36.1.11

Req: 4.0.3 and up

Latest update: 17.05.2021


Note: Move your downloaded data to folder /Android/obb/com.garena.game.kgvn.

The description of Garena Liên Quân Mobile


1. Chỉ cần 1 click để tải ngay game chiến thuật hàng đầu Việt Nam. 2. Tải game và chiến hoàn toàn FREE TẢI FREE NGAY Có gì mới? ● Chuỗi sự kiện Moba Day 5v5 tặng tướng và trang phục miễn phí ● Chế độ mới: Cup Vinh Quang - Tạo chiến đội, thi đ... see more
Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile Garena Liên Quân Mobile

OTHER VERSIONS Garena Liên Quân Mobile